Βιβλιογραφία

Title Authors Year Volume Pages More
Lacertids of the Mediterranean Region: A Biological Approach Valakos, E.D., Böhme , W., Perez Mellado, V., Maragou, P. 1993 287
Ελληνικά Όστρακα Μπαρδάκης, Γεώργιος, Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος, Βλαχόπουλος, Δημήτριος 2007
Επίδραση του Γεωθερμικού Πεδίου στην Κατανομή του Φυτο-Ζωοβένθους στη Θαλάσσια Περιοχή της Νήσου Νισύρου Διαπούλης, Α., Μπόγδανος, Κ., Κουσουρής, Θ., Παπαγεωργίου, Ε., Γκρίτζαλης, Κ., Μπερταχάς, Η., Διαπούλη, Ε. 1993 Α' 179-186
One hundred years of Suez Canal - A century of Lessepsian migration: Retrospect and viewpoints Pon, F. D. 1971 20 138-159
Origin and Vectors of Introduction of Exotic Molluscs in Greek Waters Zenetos, A., Koutsoubas, D, Vardala-Theodorou, E. 2005 135 279-286
Notes on the Diet of the Lessepsian Migrant Herbivorous Fishes, Siganus luridus and S. rivulatus, in Cyprus Lundberg, Barbro, Payiatas, Giorgios, Argyrou, Maria 1999 45 127-134
Facts and Perspectives Related to the Spreading of the Red Sea into the Eastern Mediterranean Tortonese, E. 1972 322--329
Occurrence of the lessepsian species Portunus pelagicus(Crustacea) and Apogon pharaonis(Pisces) in the marine area of Rhodes Island Corsina-Foka, Maria, Kondylatos, Gerasimos, Economidis, Panos S. 2004 5 83-89
Seasonal and Bathymetric Trends of Amphipod Fauna in Heraklion Bay Akoumianaki, I., Eleftheriou, A 2000
Stomatopod Crustacea from the Eastern Mediterranean Lewinsohn, Ch., Manning, Raymond B. 1980 305 1-22
Una colección de briozoos procedentes de la costa de Alicante Alvarez, Juan A. 1990 6 21-40
Sipuncula from the Alboran Sea and Ibero-Moroccan Bay Salinas, J. I. Saiz, Urchegui, Villafranca 1990 24 1143-1177
Sipuncula of the Region of Rovinj Zavodnik, D., Murina, Vancetta Galina 1976 2 79-89
Sipuncula of the Adriatic Sea Murina, G. V. V. 1985/1986 21/22 23-73
The Geographical Distribution of Marine Worms of the Phylum Sipuncula of the Worls Ocean Murina, Galena-Vanzetti V. 1970 3-18
Ecology of Sipuncula Murina, G. V. V. 1984 17 1-7
Synopsis of the Families and Genera of Crayfishes (Crustacea: Decapoda) Hobbs, Horton H. 1974 164 32
Ergebnisse der zoologischen Nubien-Expedition 1962 Pretzmann, G. 1962 65 305-306
Über einige süd- und ostasiatische Potamoniden Pretzmann, G. 1963 66 361-372
Seheren und Scherenbezahnung bei Potamon (Crustacea, Decapoda) Pretzmann, G. 1971 75 489-493
Current Status and Conservation of the white-clawed crayfish Austropotamobius pallipes Reynolds, J.D. 1990 10 64-66
The Preliminary Report about the Taxonomy and Distribution of Astacus (Decapoda) of Turkey Geldiay, R., Kocatas, A. 1970 94 3-11
Resistente, amerikanische Krebse ersetzen die europäischen, der Krebspest erliegenden Astaciden. Spitzy, Reinhard 1971 24 21-29
Etude préliminaire du zooplancton superficiel du Golf de Patras en Novembre 1980 Siokou-Frangou, I., Gorgogeta-Papaioannou, M. 1985 10 23-29
Larval-rearing and growout of the red porgy (Pagrus pagrus) in the Riopesca hatchery (Greece) Kolios, Panos, Kiritsis, Savas, Katribusas, Nikos 1997 358 321-325
Some Biological Properties and Stock Estimates of Zeus faber L., 1758 (Pisces, Zeidae) in the Aegean Coasts of Turkey Akyol, Okan 2001 18 39-46
Planktivorous damselfish support significant nitrogen and phosphorus fluxes to Mediterranean reefs Pinnegar, John K., Polumin, Nicholas V. C. 2006 148 1089-1099
Structure of a Mediterranean cryptobenthic fish community and its relationships with habitat characteristics La Mesa, G., Di Muccio, S., Vacchi, M. 2006 149 149-167
Trophic relationships and food consumption of slope dwelling macrourids from the bathyal Ionian Sea (eastern Mediterranean) Madurell, T., Cartes, J. E. 2006 148 1325-1338
Preliminary results from the establishment of experimental artificial reefs in the N. Aegean Sea (Chalkidiki, Greece) Sinis, Apostolos I., Chariton, C., Chintiroglou, C., Stergiou, Konstantinos I. 2000 130 139-143
Environmental impact of aquaculture in Greece. Practical experiences Klaoudatos, S. D. 2000 109-127
Mediterranean stock assessment: current status, problems and perspective Abella, Alvaro J., Arneri, Enrico, Belcari, Paola, Camilleri, Mathew, Fiorentino, Fabio, Jukic-Peladic, Stjepan, Kallianiotis, Argyris, Lembo, Giuseppe, Papaconstaninou, Costas, Piccinetti, Corrado, Relini, Giulio, Spedicato, Maria Teresa 2002 1-18
Can we define target species in Mediterranean trawl fisheries? Stergiou, I. K., Machias, A., Somarakis, S., Kapantagakis, A. 2003 59 431-435
Fishing down in the marine food webs in the Hellenic seas Stergiou, I. K., Koulouris, M. 2000 73-78
Technical efficiency determinants for fisheries: a study of trammel netters in Greece Fousekis, Panos, Klonaris, Stathis 2003 63 85-95
Feeding habits of Serranus cabrilla (Serranidae) in Edremit Bay (North Aegean Sea) Turker-Cakir, D., Torcu Koc, Hatice 2002 5 1131-1134
Preliminary observations on the chemistry of Maliakos Gulf (October, 1976) Friligos, N. 1978 227-230
Maturity and reproduction of the mud prawn Upogebia pusilla population in western Greece Conides, A.J., Apostolopoulou, M., Thessalou-Legaki, M., Nikolaidou, A., Lumare, F. 2001 52-53
Παρατηρήσεις στην αναπαραγωγική μετανάστευση του κέφαλου (M. cephalus) στη λιμνοθάλασσα "Μπούκα" (Εκβολές Αχελώου) Βιδάλης, Κ., Ρογδάκης, Ι., Κοκκινάκης, Α. 1997 2 253-256
Size-fractionated phytoplankton chlorophyll in an Eastern Mediterranean coastal system (Maliakos Gulf, Greece) Kormas, Konstantinos A., Garametsi, Vasiliki 2002 56 125-133
Εμβρυϊκή ανάπτυξη του ιχθύος Aphanius fasciatus (Nardo, 1827) στη λιμνοθάλασσα του Μεσολλογγίου Λεονάρδος, Ι., Σίνης, Α. 1997 2 237-240
Μελέτη των επιπτώσεων των έργων αλιευτικής αξιοποίησης της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού από την παραγωγή των κυριότερων εμπορικών ειδών ιχθύων. Κλαουδάτος, Σπύρος Δ., Κονίδης, Αλέξιος Ι. 1997 2 337-340
Metabolism and feeding of mesozooplankton in the eastern Mediterranean (Hellenic coastal waters) Christou, Epaminondas D., Moraitou-Apostolopoulou, Maria 1995 126 39-48
Distribution and Phenology of Posidonia oceanica in Saronikos Gulf, Aegean Sea, Greece Panayotidis, P., Simboura, N. 1989 43-48
Contribution à la Systématique l' Ecologie du Zooplancton de Surface (0-100 cm) dans une Zone Polluée du Golfe Saronique Moraitou-Apostolopoulou, M. 1978 7 203-218
Copper and Lead in Saronikos Gulf , Greece, During the Period 1992-93 Scoullos, M. I., Pavlidou, A. S., Dassenakis, M. I. 1994 290-292
The Occurence of Pelagia noctiluca (Cnidaria, Scyphomedusae) (Forskål), in Saronikos Gulf (Greece), During 1983-1984 Papathanasiou, E., Anagnostaki, K., Barbetseas, S. 1985 29 181-182
Reproduction and Growth of Aurelia aurita in Elefsis Bay Papathanasiou, E., Panayotidis, P., Anagnostaki, K. 1986 8 83-88
The proposed Lindos marine park. A study by the Athens institute of oceanographic and fishing research. Bellamy, David J., Cook, Michael, Cossins, Andy, Hilliam, Judith, Hudson, John, Oddie, Linda, Pears, Pauline, Sheppard, Charles 33
Population Biology of the Mediterranean Monk Seal in Greece Arapis, T., Beudels, R., Durant, S., Harwood, J., Hiby, A. R., Jeffery, J. S., Panou, A., Parkes, R., Ries, E., Sutherland, J., Thomson, D., Verriopoulos, G. 1987 72