Βιβλιογραφία

Title Authors Year Volume Pages More
Population Biology of the Mediterranean Monk Seal in Greece Arapis, T., Beudels, R., Durant, S., Harwood, J., Hiby, A. R., Jeffery, J. S., Panou, A., Parkes, R., Ries, E., Sutherland, J., Thomson, D., Verriopoulos, G. 1987 72
Quantitative study of the benthic fauna of Northern Sporades Nicolaidou, A., Thessalou-Legaki, M., Karakiri, M., Zenetos, A., Simbouras, M., Papadopoulou, N., Pancucci-Papadopoulou, A. 1985
Έκθεση για την Ίδρυση Θαλάσσιου Πάρκου Β. Σποράδων 1978 19
Analyse descriptive et projet pilote preparatoire a une strategie pour la conservation du phoque moine en Mediterranee (Monachus monachus) Anselin, A., Elst, M. d. N., Beudels, R. C., Devillers, P. 1990 50
Ποιοτική Μελέτη των Βενθικών Οργανισμών Σκληρού και Μαλακού Υποστρώματος και Καταγραφή της Ιχθυιοπανίδας των Βόρειων Σποράδων. Κούκουρας, Θ., Οικονομίδης, Π., Ντούνας, Κ., Χιντήρογλου, Χ., Βουλτσιάδου, Ε., Γκουβής, Ν., Κουτσούμπας, Δ. 1985 61
Species composition of freshwater snail communities in lakes of southern and western Finland Aho, Jorma 1981 18 233-241
Freshwater snail populations and the equilibrium theory of island biogeography. I. A case study in southern Finland. Aho, Jorma 1978 15 146-154
Relative Importance of hydrochemical and equilibrial variables on the diversity of freshwater gastropods in Finland Aho, Jorma 1984 198-206
The anatomical determination of Polish Lymnaeidae (Mollusca, Basommatophora) Falniowski, A. 1980 22 327-335
Regional Variation in the Diversity of Freshwater Gastropods in Southern and Western Finland Aho, Jorma 1978 BII 3-10
Freshwater snail populations and the equilibrium theory of island biogeography. III. An explanation for the small number of species in South Bothnia, Western Finland. Aho, Jorma 1978 15 165-176
Οι Πρώτοι Άνθρωποι Ζαφειράτος, Κ. 1978 37 19-32
Ο Αριστοτέλης ιδρυτής της Βιολογίας. Η Βιολογία, φιλοσοφία, επιστήμη, προοπτικές. Κιόρτσης, Β. 1989 7-29
LES DAUPHINS MEDITERRANEENS VICTIMES D'UN VIRUS MORTEL Bompar, J. M., Dhermain, Franck, Poitevin, F., Cheylan, M. 1991 22 506-508
Recomended or Prohibited Means of Capture or Exploitation of Native Crayfish Skurdal, Jostein 1992 2-4
ΑΡΧΑΙΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ) ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Καμπούρογλου, Ε., Καραπασχαλίδου, Α., Μανώλης, Σ. 1988 49 21-27
Anostraca, Notostraca, Conchostraca Löffler, Heinz 1978 184-188
Το πρώτο μου βιβλίο για τα πουλιά Mathews, Mary 2004 40
The Mediterranean Biogeographic Region Guccione, M. 2000 1-17
Εν νέον επιβλαβές έντομον εις την καλλιέργειαν της καννάβεως εν Ελλάδι το Cydia delineana Walker. Βασίλαινα - Αλεξοπούλου, Π., Μουρίκης, Π. Α. 1976 11 273-274
Συμβολή εις την μελέτην των εν Ελλάδι επιβλαβών εις τον αραβόσιτον ειδών του γένους Sesamia (Λεπιδόπτερα - Noctuidae) Σταυράκης, Γεώργιος Ν. 1967 8 20-23
Rapport sommaire sur les insectes et autres animaux nuisibles observés en Grèce en 1951 Ayoutantis, A.J., Kortzas, C.B., Pelekassis, C. D. 1952 6 10-13
Rapport sommaire sur les insectes et autres animaux nuisibles observés en Grèce en 1952 Ayoutantis, A.J., Kortzas, C.B., Pelekassis, C. D. 1953 7 11-14
Σαμαριά. Το βασίλειο του αγριμιού της Κρήτης. Μακριδάκης, Ανέστης Χ. 1961 48
III Nature Tour of Greece. 11-30 April 1969 Hodge, Max E., Custer, John 1969 10
Κυνηγετικό Εγχειρίδιο Μπίρτσας, Περικλής, Δέλλιος, Γεώργιος, Σώκος, Χρήστος, Σκορδάς, Κυριάκος 2006 318
A review of systematics, taxonomy, genetics, biogeography and natural history of the genus Speleomantes Dubois, 1984 (Amphibia Caudata Plethodontidae) Lanza, B., Pastorelli, Christian, Laghi, Paolo, Cimmaruta, Roberta 2005 52 5-135
Revision of European Elachistidae (Lepidoptera, Elachistidae). The genus Svenssonia, gen. n. Parenti, Umberto 2008 26 19-71
Το Ιδαίον Άντρον Πλατάκης, Ε. 1965 75
Βιογεωγραφία και στοιχεία οικολογίας των εδαφικών κολεοπτέρων (Οικογένειες: Carabidae - Tenebrionidae) σε βουνά της Πελοποννήσου Αναστασίου, I. 2011 252
State of the Hellenic Marine Environment 2005 358
Βιονομική μελέτη των πληθυσμών των βενθικών αμφιπόδων της εκβολικής περιοχής του ποταμού Έβρου με έμφαση σε πληθυσμούς του Gammarus aequicauda (MARTYNOV) Κεβρεκίδης, Δ. Θόδωρος 1988 176
Συστηματική Ζωογεωγραφική και Οικολογική Μελέτη των Δημοσπόγγων της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου Βουλτσιάδου-Κούκουρα, Ε. 1986 493
Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της βενθική μακροπανίδας της εκβολικής περιοχής του ποταμού Έβρου Γκουβής, Νέστορας Α. 1988 188
Μελέτη της Βιολογικής Ρύπανσης στο Λιμάνι του Πειραιά Γοργέτα, Μ., Δαλή, Β. 1978 31
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ FRITILLARIA PELLUCIDA (ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ) ΕΙΣ Β. ΕΥΒΟΪΚΟΝ ΚΟΛΠΟΝ. Σωτηρίου, Μανώλης 1977 27
Οικολογία της αναπαραγωγής των Clupeidae και Engraulidae (Οστεϊχθύες) εις τον Σαρωνικόν Κόλπον. Σχέσεις θερμοκρασίας και ρυπάνσεως με την αναπαραγωγήν και την εμβρυογένεσιν. Στογιαννού-Γιαννοπούλου, Άννα 1982 206
Αντιγονική και φυλογενετική έρευνα επί των αιμοσφαιρινών των χελωνών Λυκάκης, Ι. 1973 75
Αλιευτική Βιολογία της Γαρίδας Melicertus kerathurus (Forskål 1775) στον Θερμαϊκό Κόλπο. Κεβρεκίδης, Δ. Κοσμάς 2009 350
Συγκριτική μελέτη της βιολογίας και οικολογίας των καβουριών του γένους Portumnus Leach, 1874. Χαρτόσια, N. 2010 282
Επίδραση της Διατροφής με Διαφορετικά Ποσοστά Πρωτεΐνης/ Ενέργειας και Απαραίτητων Λιπαρών Οξέων στην Ανάπυξη, στη Φυσιολογία και στο Μεταβολισμό Νεαρών Ατόμων Τσιπούρας (Sparus aurata L.) Φουντουλάκη, Ελένη 2003 208
Επίδραση των βιογενών κατασκευών της ενδοπανίδας στις βιογεωχημικές διεργασίες του ιζήματος Παπασπύρου, Σ. 2004 136
Οικολογία του Octopus vulgaris Κατσανεβάκης, Σ. 2004 100
Θαλάσσιοι Βιολογικοί Πόροι ΒΑ Αιγαίου: Αξιολόγηση των πρακτικών χρήσης και προοπτικές ανάπτυξης νέων προϊόντων και διεργασιών. Σουλάντζου, Δήμητρα 2008 79
Μελέτη της βιολογίας αναπαραγωγής, διατροφής, ηλικίας και αύξησης του είδους Boops boops (Linaeus, 1758) στο νησιωτικό συγκρότημα Κυκλάδων. Συμεών, Ελένη 2011
Συγκριτική μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην κατανομή των ιχθύων Prionace glauca (γλαυκός καρχαρίας) και Xiphias gladius (ξιφίας), του πελαγικού οικοσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου. Δαμαλάς, Δ. 2009 274
Μελέτη της ηλικίας και του προτύπου αύξησης των ωτολίθων σε νεαρά άτομα μπακαλιάρου Merluccius merluccius, από το Ιόνιο πέλαγος. Παττούρα, Φωτειάνα 2011 97
Συμβολή στη μελέτη της βιολογίας και της βιοχημικής σύστασης της παλαμίδας, Sarda sarda (Bloch, 1793), σε ελληνικές θάλασσες. Ζαμπούκας, Ν. 2006 299
Δυναμική πληθυσμών και στρατηγική αναπαραγωγής του Τροχοφόρου Brachionus βιότυπου 'Nevada' σε σχέση με την τροφή. Κωστοπούλου, Βενετία 2007 192
Αύξηση και εκμετάλλευση της τροφής στο κοινό χταπόδι Octopus vulgaris. Μια πολυμοντελική προσέγγιση. Πέτζα, Δήμητρα Ι. 2008 108