Βιβλιογραφία

Title Authors Year Volume Pages More
Ο ρόλος των μικρών πελαγικών κωπηπόδων σε διαφορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα. Ζερβουδάκη, Σ. 2005 255
Ο βιολογικός κύκλος του Palaemon elegans (Rathke, 1837) και η επίδραση της θερμοκρασίας στα προνυμφικά της στάδια Ζαλαχώρη, Έφη, Μαχιάς, Αθ. 1982
Κύκλος ζωής, δυναμική πληθυσμού, αύξηση και παραγωγή του δίθυρου Abra segmentum σε συνθήκες χαμηλών τιμών αλατότητας σε μια Μεσογειακή λιμνοθάλασσα. Κασάπης, Κωνσταντίνος 2008 30
Κατανομή των Κητωδών και Διερεύνηση των Ενδιαιτημάτων στον Κορινθιακό Κόλπο Ποδιάδης, Β. 2004 54
Παράγοντες που ελέγχουν τη διανομή του καβουριού Portumnus lysianassa (Herbst, 1796) στο κινητό μεσοπαραλιακό υπόστρωμα των ελληνικών ακτών. Χαρτόσια, N. 2003 56
Συντελεστής βόσκησης, Βιομετρία και Περιεκτικότητα σε πρωτΐνη του Κωπηπόδου Calanipeda aquaedulcis σε διαφορετικές αλατότητες. Μήκας, Δημήτρης 57
Μελέτη της βιομετρίας και της ανάπτυξης του διθύρου Cerastoderma glaucum στην λίμνη της Βουλιαγμένης Σταθάκης, Ι. 2009 58
Η μορφομετρία των ωτολίθων ως μέθοδος εκτίμησης της ηλικίας στο είδος Sparus aurata Ηλιάδου, Χριστίνα 2010 142
Ηλικία - Αύξηση - Διατροφή - Λίπη και λιπαρά οξέα στο μαγιάτικο (Seriola dumerili) από το Αιγαίο Πέλαγος Κωνστάντιος, Ι. 2005 99
Μελέτη της ανταπόκρισης του τροχοφόρου Brachionus plicatilis σε συνθήκες πρόκλησης αμφιγονικής αναπαραγωγής Κροντήρα, Γιούκικο 2005 90
Συσχέτιση διαιτολογίου με τη σύσταση σε λιπαρά οξέα του σώματος ενήλικων ατόμων της τσιπούρας, Sparus aurata Ρηγανά, Σαββούλα 2003 153
Μελέτη της επίδρασης διαφορετικών διαιτητικών λιπών στη διατροφή του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) Παρπούρα, Άλκιστις-Χρυσάνθη 1993 68
Πειραματική Εκτίμηση του Ρόλου των Βλεφαριδωτών στην Κατανάλωση των Κυανοβακτηρίων και των Αυτότροφων Μαστιγωτών σε Μια Παράκτια Θαλάσσια Περιοχή. Μουτσόπουλος, Αθανάσιος 2001 80
Μελέτη για την ηλικία και αύξηση του είδους Alloteuthis media (Cephalopoda: Loliginidae) στο Β. Αιγαίο. Διερεύνηση φυλετικών και γεωγραφικών διακυμάνσεων στη μορφολογία των στατολίθων και την αύξηση του μανδύα. Αλιδρομίτη, Κλεοπάτρα 2007 74
Χρήση και Διαχείριση Ήχων Κητωδών Πετρόπουλος, Βασίλης 2010 114
Διατροφή και Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά του Βαθύβιου Χονδριχθύος Galeus melastomus (Rafinesque, 1810) σε Τρεις Περιοχές των Ελληνικών Θαλασσών. Χριστοδούλου, Μ. 2010 130
Μελέτη της βιολογίας και οικολογίας του χαρακτηριστικού είδους της κοινότητας των μεσοπαραλιακών άμμων Donacilla cornea (Poli, 1791) Μαβίδης, Μ. 2008 200
Ανάλυση μεθόδων εντατικής εκτροφής γαρίδων Penaeus kerathurus και δυνατότητος εφαρμογής στον ελληνικό χώρο. Οργάνωση μονάδος με ετήσια απόδωση 10.000 kg. Πετρόπουλος, Γιώργος 1985 132
ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΘΗΛΥΚΩΝ Acartia tonsa ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ BERRE ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ Σαραγά, Κυριακή 1994
ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΠΗΠΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΓΚΤΟΥ ACARTIA CLAUSI ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Βερριόπουλος, Γ. 1979 197
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΒΕΝΘΙΚΕΣ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΩΞΙΤΗ Ζενέτου, Α. 1995
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΒΕΝΘΙΚΕΣ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΩΞΙΤΗ Ζενέτου, Α. 1995 92
Θερμοκρασιακές προτιμήσεις του κοινού χταποδιού (Octopus vulgaris) σε σχέση με το σωματικό βάρος. Μητρογιάννη, Ευαγγελία 2008 66
Διαιτητικές απαιτήσεις του είδους Puntazzo puntazzo. Επίδραση των συνθηκών εκτροφής (σύσταση σιτηρεσίου και θερμοκρασία) στην ανάπτυξή του και την σύσταση των ιστών του. Παρπούρα, Άλκιστις-Χρυσάνθη 1998 353
Χωρικές και χρονικές διαφοροποιήσεις των μειοβενθικών πληθυσμών στον όρμο της Σκοπέλου. Ζαμπούκας, Ν. 1998 79
Οικολογία και εξάπλωση των Εχινοδέρμων της Ελλάδας. Διερεύνηση του φαινομένου του νανισμού του εχινοειδούς Paracentrotus lividus (Lamark) ως οικολογικής προσαρμογής. Panucci-Παπαδοπούλου, Maria Antonietta 1996 227
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ CYCLOPE NERITEA & CERASTODERMA GLAUCUM ΣΤΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΜΑΖΩΜΑ. Παπασχρήστου, Κ. 1992 106
ΤΟ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΟΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ Πέτρου, Κωνσταντίνος Ν. 1997 67
Μέθοδος Ταξινομικού Προσδιορισμού των Οργανισμών. Εφαρμογή εις τα Βρυόζωα Καστρίτση-Καθαρίου, Ι. 1979 251
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΒΕΝΘΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. 1996 200
Γεωγραφική Κατανομή των Κητωδών της Μεσογείου Διόγου, Νικολέττα 2007 164
Αμφίποδα της Βιοκοινωνίας των Φωτόφιλων Φυκών Λαντζούνη, Μ. 2000 138
Μελέτη της Βενθικής Πανίδας της λιμνοθάλασσας Μάζωμα του Αμβρακικού Κόλπου. Σύγκριση με δεδομένα του 1981. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ Α., ΑΝΝΑ 1993 59
Συμβολή στη μελέτη της οικολογίας της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus στην περιοχή του νησιωτικού συμπλέγματος των Βορείων Σποράδων Δενδρινός, Π. 2011 148
Μελέτη του ζωοβένθους και η χρήση του για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας τεσσάρων ελληνικών λιμνοθαλασσών Σιγάλα, Καλλιόπη 2010 65
Οκολογική Μελέτη του Βαθύαλου Οικοσυστήματος του Αιγαίου Πελάγους Τσελεπίδης, Α. 1992 266
Amphibians in the Aegean Sea: the uncertain future of living in islands-in-islands Polymeni, R. M., Pafilis, P. 2009 22
Οικολογία Διατροφής Βενθικών Ψαριών στον Κόλπο του Ηρακλείου Λαμπροπούλου, Μαίρη 1995 231
Κατανομή και εξάπλωση των διθύρων της υποαιγιαλίτιδας ζώνης στις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου, στη Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά Παρπούρα, Άλκιστις-Χρυσάνθη 1989 108
Συμβολή στη μελέτη του βενθικού οικοσυστήματος της υφαλοκρηπίδας της Κρήτης Καρακάσης, Ι. 1991 195
Μακροβένθος σκληρού υποστρώματος σε τέσσερα ελληνικά λιμάνια, με έμφαση στην πολυχαιτοπανίδα Κυπριώτης, Κώστας 2006 103
Κύκλος ζωής, αναπαραγωγή, δυναμική πληθυσμού και παραγωγή του Gammarus aequicauda (Καρκινοειδή: Αμφίποδα) σε συνθήκες πολύ χαμηλών τιμών αλατότητας σε μια Μεσογειακή λιμνοθάλασσα. Κουράκος, Γεώργιος 2007 39
Παρείσδυση αλλόχθονων ειδών μέσω της ναυτιλίας στα ελληνικά λιμάνια και επιπτώσεις στα τοπικά οικοσυστήματα. Καμπούρογλου, Β. 2009 212
Μελέτη της Βενθικής Πανίδας της Λιμνοθάλασσας Λογάρου του Αμβρακικού Κόλπου Μαρμαράκη, Παναγιώτα, Χαραλαμπίδης Σάββας 1995 109
ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΟΙ ΠΟΛΥΧΑΙΤΟΙ (ANNELIDA, POLYCHAETA) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΖΩΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΠΟΥΡΑ, ΝΟΜΙΚΗ Δ. 1996 241
Ληθαργικά αυγά του ζωοπλαγκτού στο Θερμαϊικό κόλπο Καμπούρογλου, Β. 2003 112
Οικολογία του Μειοβένθους σε Αμμώδεις Ακτές της Κρήτης: Πρότυπα Κατανομής των Μειοβενθικών Κωπηπόδων στο Χώρο και στο Χρόνο Σεβαστού, Κ. 2005 Διδαδτορικό 233
Situazione Ecologica del lago di Ioannina (Grecia) Carcampounas, Spyridon 1983-84 142
Οι ζωικοί εχθροί των ζαχαρότευτλων Πελεκάσης, Κ. Ε. Δ. 1962 28
Μελέτη της πανίδας του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου Μαλακού, Μ. 1985