Βιβλιογραφία

Title Authors Yearsort descending Volume Num-vols Pages More
O Boettger αναφέρει για την Preveza τα εξής: Boettger
Die Vogelwelt der Ägäis. Teil 4: Die Brutvögel der osthälfte Kretas. Scharlau, W.
The proposed Lindos marine park. A study by the Athens institute of oceanographic and fishing research. Bellamy, David J., Cook, Michael, Cossins, Andy, Hilliam, Judith, Hudson, John, Oddie, Linda, Pears, Pauline, Sheppard, Charles 33
The Malacofauna in Greek Waters. Zenetos, A. 53-54.
Bats in Zoolozisch Museum Amsterdam 8
Protective Measures for the Biotopes of Tinos
Παρατηρήσεις και σχόλια για τον νανισμό των βενθοβίων ζωϊκών ειδών της ανατολικής Μεσογείου. Ζενέτου, Α., Κιόρτσης, Β. 4 σελ.
The importance of a breeding unit and nursery station for Mediterranean monk seals in respect to their conservation: outline programme. Reijnders, P. J. H.
Συντελεστής βόσκησης, Βιομετρία και Περιεκτικότητα σε πρωτΐνη του Κωπηπόδου Calanipeda aquaedulcis σε διαφορετικές αλατότητες. Μήκας, Δημήτρης 57
Recent observations on the avifauna of Kefalonia (Ionian Islands, Greece) Vittery, A., Bauchinger, U., Giese, K., Kallhardt, F., Meimberg, H., Mommertz, S., Lang, A., Klarenberg, A., Panou, A. 7
Preliminary biological investigations in Amvrakikos gulf. Ignatiades, L., Moraitou-Apostolopoulou, M., Nikolaidou, A. 17
Συμβολή στη γνώση των πουλιών της Ελλάδας Περγαντής, Φ. 44
Geroud
Trichoceridae-Nymphomyidae Zwick, P. 1 39-54
Gabela, A.
A study of the biology of brown trout in Greece and Britain Neophitou, C. Doctoral Dissertation 505pp
Management Plan for Sapienza Island. Husband, T. P., Brown, J., Davis, Ph.
Rec number: 16997 Korsós, Zoltan, Kiss, I.
Πελαργοί εξ Ελλάδος
L' histoire de la nature des oiseaux avec leurs description et naifs portraits, retirez du naturel. Belon, P. 1555
Traité complet sur les abeilles avec une methode nouvelle de les gouverner, telle qu' elle se pratique à Syre, l' île de l' Archipel. Della Rocca, l' abbée 1790 1-3.
Voyage en Grèce et en Turquie. Sonnini, C. S. 1801 2 Vols. Atlas
Voyage dans l' Empire Othoman. Olivier, G. A. 1801 2 Vols.
Notize miscellane intorna a Corcyra. Mordo, L. 1808
Graecae bibliothecae. Appendix. Koraes, A. 1809-1827 Vol.III. 9
Beschreibendes Verzeichnis der Jahren 1817 und 1818 auf einer Reise durch Creta, Ägypten und Palästina gesammelten Altenthümer und anderer Kunst-und Natur-Produkte, nebst einer Abhandl. über ägyptischen Mumien. Sieber, F. W. 1820 86 pp.
Reise nach der Insel Kreta, im griechischen Archipelagus im Jahre 1817 Sieber, F. W. 1822 2 Vols.
Coup d' oeil sur l' entomologie de la Morée. Brullé, A. 1831 23 244-267
Introduction ou Considérations générales sur les animaux articulés de la Morée et des Cyclades. Brullé, A. 1831 714
Deuxième Section. Des animaux articulés. Brullé, A. 1832 400 pp.
Oiseaux Geoffroy Saint-Hilaire, I. 1832 Tome III, 1er Partie, 1er section. 47-56.
Mollusques. Desfayes, M. 1832 Tome III, 1er Partie. Zoologie. 1er Section. pp.81-203
Reptiles et poissons. Bibron, G., Bory de Saint-Vincent, J. 1832 3 57-80.
Crustacés Guérin, F. E. 1832 III, 1er partie 30 - 50
Notice sur les polypiers de la Grèce. Bory de Saint- Vincent, J. 1832 3 204-209.
Expédition scientifique de Morée entreprise et publié par ordre du gouvernement francais. Travaux de la section des sciences physiques, sous la direction de M. le colonel Bory de Saint-Vincent Bory de Saint-Vincent, J. 1832-1836 3
Recherches historiques, zoologiques et mythologiques. Geoffroy Saint-Hilaire, I. 1833 Tome III, 1er partie, 1er section. pp.28-46
Mammifères. Geoffroy Saint-Hilaire, I. 1833 Tome III, 1er partie, 1er section. pp.10-27.
Ein Blick auf die Entomologie von Morea. Brullé, A. 1835 1835 285-287
Notes on the natural History and statistics of the Island of Cerigo and its dependencies. Jameson, R. 1836 21 263-279
Insectes nouveaux de la Turquie. Ménétries, E. 1836 1 149-151
Naturgeschichte der Insel Cerigo. Jameson, R. 1836 1838 127-130.
Notes on the natural History and statistics of the Island of Cerigo and its dependencies. Jameson, R. 1837 22 62-69
Insectes nouveaux de la Turquie. Ménétries, E. 1837 5 260
Travels in Crete. Pashley, R. 1837 2
Index molluscorum praesentis aevi musei principis augustissimi Christiani Frederici. Beck, H. 1837 1-100 (1837), 101-124, 1-8 (1838).
Notes on the natural History and statistics of the Island of Cerigo and its dependencies. Jameson, R. 1838 1838 127-130
Bemerkungen über die Arten der wilden Ziegen. Schinz, H.R. 1838 2 3-25
Bemerkungen über die Fauna Griechenlands. Schinz, H.R. 1838 23 146-148.
Beiträge zur Kenntnis der Koleopteren der Türkei. Waltl, . 1838 6 449-472.