Συντελεστής βόσκησης, Βιομετρία και Περιεκτικότητα σε πρωτΐνη του Κωπηπόδου Calanipeda aquaedulcis σε διαφορετικές αλατότητες.

Secondary-title: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας
Authors: Μήκας, Δημήτρης
Keywords: KAPE Copepoda
Pages: 57
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Work-type taxonomy: Μεταπτυχιακή διατριβή