Αύξηση και εκμετάλλευση της τροφής στο κοινό χταπόδι Octopus vulgaris. Μια πολυμοντελική προσέγγιση.

Secondary-title: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας
Authors: Πέτζα, Δήμητρα Ι.
Keywords: Kape Cephalopoda
Pages: 108
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Year text: 2008
Work-type taxonomy: Διπλωματική εργασία