Δυναμική πληθυσμών και στρατηγική αναπαραγωγής του Τροχοφόρου Brachionus βιότυπου 'Nevada' σε σχέση με την τροφή.

Secondary-title: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας
Authors: Κωστοπούλου, Βενετία
Keywords: KAPE Rotifera
Pages: 192
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Year text: 2007
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή