Συμβολή στη μελέτη της βιολογίας και της βιοχημικής σύστασης της παλαμίδας, Sarda sarda (Bloch, 1793), σε ελληνικές θάλασσες.

Secondary-title: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας
Authors: Ζαμπούκας, Ν.
Keywords: kape pisces
Pages: 299
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Year text: 2006
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή