Μελέτη της ηλικίας και του προτύπου αύξησης των ωτολίθων σε νεαρά άτομα μπακαλιάρου Merluccius merluccius, από το Ιόνιο πέλαγος.

Secondary-title: Τμήμα Βιολογίας
Authors: Παττούρα, Φωτειάνα
Keywords: kape pisces
Pages: 97
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Tertiary-authors: Μεγαλοφώνου, Π.
Year text: 2011
Work-type taxonomy: Διπλωματική εργασία