Συγκριτική μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην κατανομή των ιχθύων Prionace glauca (γλαυκός καρχαρίας) και Xiphias gladius (ξιφίας), του πελαγικού οικοσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου.

Secondary-title: Σχολή Θετικών Επιστημών
Authors: Δαμαλάς, Δ.
Keywords: kape pisces
Pages: 274
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Year text: 2009
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή