Μελέτη της βιολογίας αναπαραγωγής, διατροφής, ηλικίας και αύξησης του είδους Boops boops (Linaeus, 1758) στο νησιωτικό συγκρότημα Κυκλάδων.

Secondary-title: Σχολή Θετικών Επιστημών
Authors: Συμεών, Ελένη
Keywords: kape pisces
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Tertiary-authors: Μεγαλοφώνου, Π.
Year text: 2011
Work-type taxonomy: Πτυχιακή Εργασία