Θαλάσσιοι Βιολογικοί Πόροι ΒΑ Αιγαίου: Αξιολόγηση των πρακτικών χρήσης και προοπτικές ανάπτυξης νέων προϊόντων και διεργασιών.

Secondary-title: Τμήμα Περιβάλλοντος
Authors: Σουλάντζου, Δήμητρα
Keywords: kape General Marine
Pages: 79
Publisher: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Pub-location: Μυτιλήνη
Ref-type: Thesis
Tertiary-authors: Τρούμπης, Α.
Year text: 2008
Work-type taxonomy: Διπλωματική εργασία