Οικολογία του Octopus vulgaris

Secondary-title: Σχολή Θετικών Επιστημών
Authors: Κατσανεβάκης, Σ.
Keywords: Kape Cephalopoda
Pages: 100
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Year text: 2004
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή