Επίδραση της Διατροφής με Διαφορετικά Ποσοστά Πρωτεΐνης/ Ενέργειας και Απαραίτητων Λιπαρών Οξέων στην Ανάπυξη, στη Φυσιολογία και στο Μεταβολισμό Νεαρών Ατόμων Τσιπούρας (Sparus aurata L.)

Secondary-title: Τμήμα Βιολογίας
Authors: Φουντουλάκη, Ελένη
Keywords: kape pisces
Pages: 208
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Year text: 2003
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή