Συγκριτική μελέτη της βιολογίας και οικολογίας των καβουριών του γένους Portumnus Leach, 1874.

Secondary-title: Τμήμα Βιολογίας
Authors: Χαρτόσια, N.
Keywords: KAPE Decapoda
Pages: 282
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Year text: 2010
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή