Αλιευτική Βιολογία της Γαρίδας Melicertus kerathurus (Forskål 1775) στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Secondary-title: Τμήμα Βιολογίας
Authors: Κεβρεκίδης, Δ. Κοσμάς
Keywords: KAPE Decapoda
Pages: 350
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Year text: 2009
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή