Αντιγονική και φυλογενετική έρευνα επί των αιμοσφαιρινών των χελωνών

Secondary-title: Τμήμα Ζωολογίας
Authors: Λυκάκης, Ι.
Keywords: KAPE Reptilia
Pages: 75
Publisher: Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Tertiary-authors: Κιόρτσης, Β.
Year text: 1973
Work-type taxonomy: Διατριβή επι υφηγεσία