ΒΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ FRITILLARIA PELLUCIDA (ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ) ΕΙΣ Β. ΕΥΒΟΪΚΟΝ ΚΟΛΠΟΝ.

Secondary-title: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Authors: Σωτηρίου, Μανώλης
Keywords: Kape Urochordata
Pages: 27
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Tertiary-authors: Κιόρτσης, Β.
Year text: 1977
Work-type taxonomy: Διπλωματική εργασία