Μελέτη της Βιολογικής Ρύπανσης στο Λιμάνι του Πειραιά

Secondary-title: Εργαστήριο Ζωολογίας
Authors: Γοργέτα, Μ. | Δαλή, Β.
Keywords: kape General Marine
Pages:  31
Publisher: Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Tertiary-authors: Βαμβακάς, Κ.
Year text: 1978