Συστηματική Ζωογεωγραφική και Οικολογική Μελέτη των Δημοσπόγγων της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου

Secondary-title: Σχολή Θετικών Επιστημών
Authors: Βουλτσιάδου-Κούκουρα, Ε.
Keywords: KAPE Porifera
Pages: 493
Publisher: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Pub-location: Θεσσαλονίκη
Ref-type: Thesis
Year text: 1986
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή