Βιονομική μελέτη των πληθυσμών των βενθικών αμφιπόδων της εκβολικής περιοχής του ποταμού Έβρου με έμφαση σε πληθυσμούς του Gammarus aequicauda (MARTYNOV)

Secondary-title: Σχολή Θετικών Επιστημών
Authors: Κεβρεκίδης, Δ. Θόδωρος
Keywords: KAPE Amphipoda
Pages: 176
Publisher: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Pub-location: Θεσσαλονίκη
Ref-type: Thesis
Year text: 1988
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή