Κυνηγετικό Εγχειρίδιο

Authors: Μπίρτσας, Περικλής | Δέλλιος, Γεώργιος | Σώκος, Χρήστος | Σκορδάς, Κυριάκος
ISBN: 960-86965-3-4
Keywords: kape general
Pages: 318
Publisher: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης
Ref-type: Book
Year text: 2006