ΑΡΧΑΙΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ) ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ

Secondary-title: Ανθρωπολογικά Ανάλεκτα
Authors: Καμπούρογλου, Ε. | Καραπασχαλίδου, Α. | Μανώλης, Σ.
Keywords: KAPE Mammalia
Number: 1
Pages: 21-27
Ref-type: Journal Article
Volume: 49
Year text: 1988