Ο Αριστοτέλης ιδρυτής της Βιολογίας. Η Βιολογία, φιλοσοφία, επιστήμη, προοπτικές.

Secondary-title: Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Authors: Κιόρτσης, Β.
Keywords: kape general
Pages: 7-29
Pub-date: Απρίλιος, 1989
Publisher: University Studio Press
Pub-location: Κομοτηνή
Ref-type: Conference Proceedings
Year text: 1989