Ποιοτική Μελέτη των Βενθικών Οργανισμών Σκληρού και Μαλακού Υποστρώματος και Καταγραφή της Ιχθυιοπανίδας των Βόρειων Σποράδων.

Authors: Κούκουρας, Θ. | Οικονομίδης, Π. | Ντούνας, Κ. | Χιντήρογλου, Χ. | Βουλτσιάδου, Ε. | Γκουβής, Ν. | Κουτσούμπας, Δ.
Keywords: kape General Marine
Pages: 61
Pub-location: Θεσσαλονίκη
Ref-type: Report
Year text: 1985
Work-type taxonomy: Τελική Έκθεση