Μελέτη των επιπτώσεων των έργων αλιευτικής αξιοποίησης της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού από την παραγωγή των κυριότερων εμπορικών ειδών ιχθύων.

Secondary-title: 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Authors: Κλαουδάτος, Σπύρος Δ. | Κονίδης, Αλέξιος Ι.
Keywords: kape pisces
Pages: 337-340
Pub-location: Καβάλα
Ref-type: Conference Proceedings
Volume: 2
Year text: 1997