Εμβρυϊκή ανάπτυξη του ιχθύος Aphanius fasciatus (Nardo, 1827) στη λιμνοθάλασσα του Μεσολλογγίου

Secondary-title: 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Authors: Λεονάρδος, Ι. | Σίνης, Α.
Keywords: kape pisces
Pages: 237-240
Pub-location: Καβάλα
Ref-type: Conference Proceedings
Volume: 2
Year text: 1997