Παρατηρήσεις στην αναπαραγωγική μετανάστευση του κέφαλου (M. cephalus) στη λιμνοθάλασσα "Μπούκα" (Εκβολές Αχελώου)

Secondary-title: 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Authors: Βιδάλης, Κ. | Ρογδάκης, Ι. | Κοκκινάκης, Α.
Keywords: kape pisces
Pages: 253-256
Pub-location: Καβάλα
Ref-type: Conference Proceedings
Volume: 2
Year text: 1997