Επίδραση του Γεωθερμικού Πεδίου στην Κατανομή του Φυτο-Ζωοβένθους στη Θαλάσσια Περιοχή της Νήσου Νισύρου

Secondary-title: Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Authors: Διαπούλης, Α. | Μπόγδανος, Κ. | Κουσουρής, Θ. | Παπαγεωργίου, Ε. | Γκρίτζαλης, Κ. | Μπερταχάς, Η. | Διαπούλη, Ε.
Keywords: kape General Marine
Pages: 179-186
Pub-date: 6-9 Σεπτεμβρίου 1993
Publisher: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος
Pub-location: Μόλυβος Λέσβου
Ref-type: Conference Proceedings
Secondary-authors: Λέκκας Θ.
Volume: Α'
Year text: 1993