Ελληνικά Όστρακα

Secondary-title: Β' Συνέδριο Ιχθυολόγων, "Νέοι Επιστήμονες"
Authors: Μπαρδάκης, Γεώργιος | Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος | Βλαχόπουλος, Δημήτριος
Keywords: kape Mollusca
Pub-date: Σεπτέμβριος 2007
Pub-location: Λέσβος
Ref-type: Conference Proceedings
Year text: 2007