Μέλη

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Γιώργος Γεωργίου Μέλος Ειδικότητα 1
Νίκος Νικολάου Μέλος Ειδικότητα 1
Δημήτρης Δημητρίου Μέλος Ειδικότητα 2
Κώστας Κωνσταντίνου Μέλος Ειδικότητα 2
Γεωργία Γεωργίου Μέλος Ειδικότητα 3
Νίκη Νικολάου Μέλος Ειδικότητα 3
Δήμητρα Δημητρίου Μέλος Ειδικότητα 4
Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου Μέλος Ειδικότητα 4