Βιβλιογραφία

Title Authors Year Volumesort descending Pages More
Differences of the biological cycles of some species of superfamily Acridoidea between northern and southern Crete. Kollaros, D., Legakis, A. 1996 35
Zoogeographical and phylogenetic study of the lizards of the family Lacertidae in the Ionian islands. Chondropoulos, B., Lykakis, J. 1980
Decapod crustaceans: an account on species occurrence and exploitation in Hellenic waters Thessalou-Legaki, M. 2007 85-92
Χρήση και Διαχείριση Ήχων Κητωδών Πετρόπουλος, Βασίλης 2010 114
Versuch einer phylogenetischen Wertung der Merkmale der Formicini (Hymenoptera, Formicidae). Revision der Formica-exsecta-Gruppe und Liste der Formiciden Europas. Agosti, D. 1989 272
Beiträge zur Kenntnis der Hemipterenfauna Mazedoniens. Schumacher, F. 1918 82-96
Χειμωνιάτικη επίσκεψη στο φαράγγι της Σαμαριάς. (Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων) Κατσαδωράκης, Γ., Κολλάρος, Δ., Παραγκαμιάν, Κ., Πετρίδης, Γ. 1986 6 σελ.
Pattern and process in Balkan mammal diversity Krystufek, B. 2006 4
Διερεύνηση της χωροδιάταξης των πληθυσμών του Anemonia viridis (Forskal, 1775) στη Χαλκιδική (Β. Αιγαίο) Μαργαρίτης, Μ., Γλαρόπουλος, Α., Αντωνιάδου, Χ., Χιντήρογλου, Χ. 2006 245-246
Μελέτη δώδεκα μορφολογικών χαρακτηριστικών πληθυσμών της Θράκης και των Επτανήσων της μέλισσας Apis mellifera Πορίχη, Α.-Ε., Χαριζάνης, Π. 2002 243-244
Decline of bird species diversity in Mikro Papigo (Vikos-Aoos National Park) due to abandonment of traditional land uses Tsiakiris, R., Stara, K. 2002 157
Conservation of the Hellenic marine biodiversity Thessalou-Legaki, M., Legakis, A. 2005 254-263
Aegean Monk seal campaign. Greenpeace, . 1979
The Birds of Prey of Greece. Handrinos, G., Dimitropoulos, A. 1982 199pp.
On the Biology of Metensiella luschani (Steindachner, 1891): A Review Polymeni, R. M. 1992
Θανατηφόρες και υποθανάτιες δόσεις χαλκού και εξασθενούς χρωμίου στο είδος Carcinus mediterraneus. Κάρλου, Κ. 1980
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΤΡΩΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Acomys minous (BATE, 1906), (MURIDAE: RODENTIA). Παράβας, Β., Πουλακάκης, Ν., Βαλάκος, Ε.Δ., Λυμπεράκης, Π. 2001 148
Η χρήση του γονιδίου 16S rRNA στη μελέτη φυσικών πληθυσμών του γένους Brachionus: Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Παπακώστας, Σ., Τριανταφυλλίδης, Α., Μιχαλούδη, Ε., Σίνης, Α., Αμπατζόπουλος, Θ.Ι. 2005 331-334
Παρακολούθηση αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας στη Λιμνοθάλασσα Δράνα Κουτράκης, Ε., Συλαίος, Γ. 2005 6-8
Βενθική βιονομία του Βορείου Αιγαίου ΧΙΙ. Η κοινότητα του σπόγγου Ircinia fasciculata (Pallas). Κούκουρας, Θ., Γώγου, Α., Ντούνας, Κ. 1982 32-37.
Seasonal patterns of distribution and abundance of the fish fauna in the two estuarine systems of the Strymonikos gulf, Macedonia, Greece. Koutrakis, E. T., Kokkinakis, A.K., Eleftheriadis, E.A. 1999 76
Shell polymorphism and spermathecal morphology in populations of the land snail Cepaea vindobonensis from north Greece Katti, K., Staikou, A. 2006 148
Ανάλυση ιχθυοπλαγκτού σε δείγματα μεσοπελαγικής τράτας τύπου Issacs-Kidd, στο Βόρειο Αιγαίο Καλλιανιώτης, Α., Βιδωρής, Π., Καλλιανιώτη, Φ., Πανώρα, Δ. 2003 39-42.
Megafaunal and macrofaunal composition of the fine surface sands biocenosis in North Aegean Sea (coast of Xanthi). Kourelea, E., Vafidis, D., Trontsios, G., Chintiroglou, C. 2002 78-79.
Towards a revision of the East Atlantic species of the genus Ebalia Leach (Crustacea, Brachyura, Leucosiidae. Preliminary results Dounas, C., Karakassis, I., Fransen, H. J. M. 1992 48
Assessment of the value of fish species diversity as indicator of pollution in the N. Evoikos Gulf (Greece). Papaconstantinou, C. 1985 823-826
Uncertain records of greek fauna. Legakis, A. 2001
Καταγραφή εντομολογικών προσβολών και μελέτη της φαινολογίας Λεπιδοπτέρων της οικογένειας Noctuidae επί χλοοταπήτων Ανάγνου-Βερονίκη, Μ., Κοντοδήμας, Δ., Αραμπάνος, Π. 2005 29
Waders in the Gulf of Arta, NW Greece, in April 1982 Englemoer, M., Bloksma, J. 1982 115-120
Geographical and altitudinal variation of Carabus banoni Dejean, 1829 (Coleoptera: Carabidae) on the Cretan area, using morphometric data. Stathi, I., Markakis, G., Trichas, A. 1996 64-65
Οι σαύρες της Ελλάδας: Σαύρες ντόπιες και σαύρες επισκέπτριες Καλιοντζοπούλου, Κ. 2008 12-15
O Boettger αναφέρει για την Preveza τα εξής: Boettger
Die Insel Leros. Bürchner, L. 1898 48 pp.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερπετοπανίδας της Ελλάδας, κίνδυνοι που την απειλούν και μέτρα προστασίας. Λυκάκης, Ι. 1979 203-210.
Συστηματική Ζωογεωγραφική και Οικολογική Μελέτη των Δημοσπόγγων της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου Βουλτσιάδου-Κούκουρα, Ε. 1986 493
Seasonal distribution of P-M and Hobo hybrid dysgenesis determinants in a Greek natural population. Zabalou, S., Yannopoulos, G., Alahiotis, S. 1988 21-24.
Αι αράχναι της Αττικής. Χατζησαράντος, Χ. 1940 130
Mesozooplankton community structure in the northeastern Aegean sea, in relation to Black sea water circulation Isari, S., Ramfos, A., Somarakis, S., Koutsikopoulos, C., Frangopoulou, N. 2006 46
Σχέσεις μήκους-βάρους 17 ειδών ψαριών των εσωτερικών νερών της Ελλάδας Τάχος, Β., Χαλκιά, Β., Μπόμπορη, Δ. 2006 198
Environmental parameters and ground beetle (Coleoptera: Carabidae) diversity on Mt. Taygetos (Peloponnese, Greece). Anastasiou, I., Papadopoulou, A., Legakis, A. 2002 p. 184.
Προσδιορισμός της περιόδου αναπαραγωγής του Apodemus mystacinus στη Λέσβο Παπαμιχαήλ, Γ., Ακριώτης, Τ. 2004 45
Monk seals in antiquity: The Mediterranean monk seal (Monachus monachus) in ancient history and literature Johnson, W., Lavigne, D. M. 1999
Observations ornithologiques (resumées) de grands rapaces en Crète. Joncour, G., Terrasse, M. 1988 1pp.
Η χρήση βιοτόπου από το τσακάλι (Canis aureus) σε ανθρωπογενή αγρολίβαδα στη νότια Ελλάδα Γιαννάτος, Γ. 2004 75
The medical Entomology of Salonica. Balfour, A. 1916 25pp
Study of the ichthyoplankton of the Pagasiticos and Thermaicos gulfs with special emphasis on sardine (Sardina pilchardus (Walbaum 1972)). [in Greek] Economou, A. 1977
Neue balkanische Decticini (Orth. Tettigon.). Ramme, W. 1928 302-304
Relationships between fish, sea urchins and macroalgae: The structure of shallow rocky sublittoral communities in the Cyclades, Eastern Mediterranean Giakoumi, S., Cebrian, E., Kokkoris, G. D., Ballesteros, E., Sala, E. 2011
Η λίμνη του Κουρνά. Νομός Χανίων, Επαρχία Αποκορώνου, Κρήτη. Καϊναδάς, Η., Βαλλιάνος, Χ., Θεοδωράκη, Μ., Κουμπλή, Λ., Μουρτζάς, Ν., Βασιλόπουλος, Π. 1984-1985 65
II. Collezione Emitterologica di Massimiliano Spinola. Casale, A. 1981 1-120.