Βιβλιογραφία

Title Authors Year Volumesort descending Pages More
Γεωγραφική κατανομή, βιολογία και οικολογία του βατράχου Rana graeca Boulenger, στην Ελλάδα. Ασημακόπουλος, Β. 1992 165
Βενθική βιονομία του Βορείου Αιγαίου ΧΙΙ. Η κοινότητα του σπόγγου Ircinia fasciculata (Pallas). Κούκουρας, Θ., Γώγου, Α., Ντούνας, Κ. 1982 32-37.
Οικολογία και Βιογεωγραφία των εδαφικών κολεοπτέρων στο νότιο Αιγαίο. Τριχάς, Α. 1996 525
The geographical boundary of the eastern and western hydradephagan fauna in Yugoslavia (Coleoptera). Franciscolo, M. E. 1983 257-259.
Seasonal patterns of distribution and abundance of the fish fauna in the two estuarine systems of the Strymonikos gulf, Macedonia, Greece. Koutrakis, E. T., Kokkinakis, A.K., Eleftheriadis, E.A. 1999 76
Shell polymorphism and spermathecal morphology in populations of the land snail Cepaea vindobonensis from north Greece Katti, K., Staikou, A. 2006 148
Ανάλυση ιχθυοπλαγκτού σε δείγματα μεσοπελαγικής τράτας τύπου Issacs-Kidd, στο Βόρειο Αιγαίο Καλλιανιώτης, Α., Βιδωρής, Π., Καλλιανιώτη, Φ., Πανώρα, Δ. 2003 39-42.
Relationships between fish, sea urchins and macroalgae: The structure of shallow rocky sublittoral communities in the Cyclades, Eastern Mediterranean Giakoumi, S., Cebrian, E., Kokkoris, G. D., Ballesteros, E., Sala, E. 2011
The medical Entomology of Salonica. Balfour, A. 1916 25pp
Η χρήση βιοτόπου από το τσακάλι (Canis aureus) σε ανθρωπογενή αγρολίβαδα στη νότια Ελλάδα Γιαννάτος, Γ. 2004 75
Μελέτη νήσου Γαύδου. Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.,. 1989
A ‘wave of advance’ in Greek clausiliid snails. Gittenberger, E. 2002 44
Archäozoologische Studien an Tierresten aus Alt-Messene/Ithome (SW-Peloponnes, Griechenland)- Grabungen 1992 bis 1996- Nobis, G. 2000 1-23
Βιβλιογραφική ανασκόπηση των αραχνών της Κρήτης και νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Χατζάκη, Μ. 1996 92
Waders in the Gulf of Arta, NW Greece, in April 1982 Englemoer, M., Bloksma, J. 1982 115-120
Vila I Arbones, Carles 199
Population Biology of the Mediterranean Monk Seal in Greece Arapis, T., Beudels, R., Durant, S., Harwood, J., Hiby, A. R., Jeffery, J. S., Panou, A., Parkes, R., Ries, E., Sutherland, J., Thomson, D., Verriopoulos, G. 1987 72
Η ελληνική φύση μέσα στους αιώνες. Σφήκας, Γ. 1985 112
Εκτίμηση της σχετικής γονιμότητας μιας ωοτοκίας στη μαρίδα Spicara smaris - Ένδειξη μη προκαθορισμένης γονιμότητας. Κουλμπαλόγλου, Δ.-Σ., Πέτζα, Δ., Κάρλου-Ρήγα, Κ. 2005 112-115
Mesozooplankton community structure in the northeastern Aegean sea, in relation to Black sea water circulation Isari, S., Ramfos, A., Somarakis, S., Koutsikopoulos, C., Frangopoulou, N. 2006 46
Σχέσεις μήκους-βάρους 17 ειδών ψαριών των εσωτερικών νερών της Ελλάδας Τάχος, Β., Χαλκιά, Β., Μπόμπορη, Δ. 2006 198
Versuch einer phylogenetischen Wertung der Merkmale der Formicini (Hymenoptera, Formicidae). Revision der Formica-exsecta-Gruppe und Liste der Formiciden Europas. Agosti, D. 1989 272
Μελέτη δώδεκα μορφολογικών χαρακτηριστικών πληθυσμών της Θράκης και των Επτανήσων της μέλισσας Apis mellifera Πορίχη, Α.-Ε., Χαριζάνης, Π. 2002 243-244
Decline of bird species diversity in Mikro Papigo (Vikos-Aoos National Park) due to abandonment of traditional land uses Tsiakiris, R., Stara, K. 2002 157
Observations ornithologiques (resumées) de grands rapaces en Crète. Joncour, G., Terrasse, M. 1988 1pp.
Zoogeographical and phylogenetic study of the lizards of the family Lacertidae in the Ionian islands. Chondropoulos, B., Lykakis, J. 1980
Conservation of the Hellenic marine biodiversity Thessalou-Legaki, M., Legakis, A. 2005 254-263
Θανατηφόρες και υποθανάτιες δόσεις χαλκού και εξασθενούς χρωμίου στο είδος Carcinus mediterraneus. Κάρλου, Κ. 1980
Decapod crustaceans: an account on species occurrence and exploitation in Hellenic waters Thessalou-Legaki, M. 2007 85-92
Χρήση και Διαχείριση Ήχων Κητωδών Πετρόπουλος, Βασίλης 2010 114
Differences of the biological cycles of some species of superfamily Acridoidea between northern and southern Crete. Kollaros, D., Legakis, A. 1996 35
Study of the ichthyoplankton of the Pagasiticos and Thermaicos gulfs with special emphasis on sardine (Sardina pilchardus (Walbaum 1972)). [in Greek] Economou, A. 1977
Megafaunal and macrofaunal composition of the fine surface sands biocenosis in North Aegean Sea (coast of Xanthi). Kourelea, E., Vafidis, D., Trontsios, G., Chintiroglou, C. 2002 78-79.
Η ορνιθοπανίδα στη λίμνη Καστοριάς Καζαντζίδης, Σ., Τόσκος, Χ. 2005 93-98
Effects of hydrological cycle disturbance on the biodiversity of soil arthropod communities Tsiafouli, M.A., Kallimanis, A.S., Katana, E.P., Stamou, G.P., Sgardelis, S.P. 1999 147
The water quality upstream and downstream of the Lithotopos dam (Strymon river) Patsia, A., Lazaridou, M. 2006 195
Towards a revision of the East Atlantic species of the genus Ebalia Leach (Crustacea, Brachyura, Leucosiidae. Preliminary results Dounas, C., Karakassis, I., Fransen, H. J. M. 1992 48
Assessment of the value of fish species diversity as indicator of pollution in the N. Evoikos Gulf (Greece). Papaconstantinou, C. 1985 823-826
Uncertain records of greek fauna. Legakis, A. 2001
Καταγραφή εντομολογικών προσβολών και μελέτη της φαινολογίας Λεπιδοπτέρων της οικογένειας Noctuidae επί χλοοταπήτων Ανάγνου-Βερονίκη, Μ., Κοντοδήμας, Δ., Αραμπάνος, Π. 2005 29
Vögel aus Schleiereulen Gewöllen von der Insel Kos. Appelt, M. 1979 122.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ DNA ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑΣ (H. gammarus) [PRELIMINARY RESULTS OF THE mtDNA ANALYSIS ON POPULATIONS OF THE EUROPEAN LOBSTER (H. gammarus)] Κατσαρές, Β., Τριανταφυλλίδης, Α., Αποστολίδης, Α.Π., Κουβάτση, Α., Τριανταφυλλίδης, Κ. 1999 123-124
On the Biology of Metensiella luschani (Steindachner, 1891): A Review Polymeni, R. M. 1992
Seasonal distribution of P-M and Hobo hybrid dysgenesis determinants in a Greek natural population. Zabalou, S., Yannopoulos, G., Alahiotis, S. 1988 21-24.
The scorpions (Arachnida: Scorpiones) of the eastern Mediterranean area: Current problems in taxonomy and biogeography Braunwalder, M.E., Fet, V. 1999 25-26
Διακυμάνσεις του δείκτη εποχιακής αφθονίας στην περιοχή του Σαρωνικού Κάρλου-Ρήγα, Κ., Βραντζάς, Ν. 2001 σελ.105-108
Breeding success of the African chameleon of Pylos and applied conservation measures Teneketzis, K., Kalouli, M., Sampatakaki, A., Bonetti, A., Trapp, B., Cheiras, G. 2006 88
Εκτίμηση της κατάστασης του οικοσυστήματος, με έμφαση στις βενθικές βιοκοινωνίες, σε ημίκλειστο κόλπο υπό την επίδραση ποτάμιων εισροών (Μαλιακός κόλπος, Αιγαίο πέλαγος). Ακουμιανάκη, Ι., Παπασπύρου, Σ., Νικολαίδου, Α. 2003 262
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΤΡΩΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Acomys minous (BATE, 1906), (MURIDAE: RODENTIA). Παράβας, Β., Πουλακάκης, Ν., Βαλάκος, Ε.Δ., Λυμπεράκης, Π. 2001 148
Η χρήση του γονιδίου 16S rRNA στη μελέτη φυσικών πληθυσμών του γένους Brachionus: Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Παπακώστας, Σ., Τριανταφυλλίδης, Α., Μιχαλούδη, Ε., Σίνης, Α., Αμπατζόπουλος, Θ.Ι. 2005 331-334