Βιβλιογραφία

Title Authors Year Volumesort descending Pages More
Relationships between fish, sea urchins and macroalgae: The structure of shallow rocky sublittoral communities in the Cyclades, Eastern Mediterranean Giakoumi, S., Cebrian, E., Kokkoris, G. D., Ballesteros, E., Sala, E. 2011
Παρακολούθηση αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας στη Λιμνοθάλασσα Δράνα Κουτράκης, Ε., Συλαίος, Γ. 2005 6-8
The Birds of Prey of Greece. Handrinos, G., Dimitropoulos, A. 1982 199pp.
Διερεύνηση της χωροδιάταξης των πληθυσμών του Anemonia viridis (Forskal, 1775) στη Χαλκιδική (Β. Αιγαίο) Μαργαρίτης, Μ., Γλαρόπουλος, Α., Αντωνιάδου, Χ., Χιντήρογλου, Χ. 2006 245-246
Μελέτη δώδεκα μορφολογικών χαρακτηριστικών πληθυσμών της Θράκης και των Επτανήσων της μέλισσας Apis mellifera Πορίχη, Α.-Ε., Χαριζάνης, Π. 2002 243-244
Decline of bird species diversity in Mikro Papigo (Vikos-Aoos National Park) due to abandonment of traditional land uses Tsiakiris, R., Stara, K. 2002 157
Συστηματική Ζωογεωγραφική και Οικολογική Μελέτη των Δημοσπόγγων της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου Βουλτσιάδου-Κούκουρα, Ε. 1986 493
Βενθική βιονομία του Βορείου Αιγαίου ΧΙΙ. Η κοινότητα του σπόγγου Ircinia fasciculata (Pallas). Κούκουρας, Θ., Γώγου, Α., Ντούνας, Κ. 1982 32-37.
Assessment of the value of fish species diversity as indicator of pollution in the N. Evoikos Gulf (Greece). Papaconstantinou, C. 1985 823-826
The medical Entomology of Salonica. Balfour, A. 1916 25pp
Pattern and process in Balkan mammal diversity Krystufek, B. 2006 4
Βιβλιογραφική ανασκόπηση των αραχνών της Κρήτης και νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Χατζάκη, Μ. 1996 92
Η λίμνη του Κουρνά. Νομός Χανίων, Επαρχία Αποκορώνου, Κρήτη. Καϊναδάς, Η., Βαλλιάνος, Χ., Θεοδωράκη, Μ., Κουμπλή, Λ., Μουρτζάς, Ν., Βασιλόπουλος, Π. 1984-1985 65
Η χρήση βιοτόπου από το τσακάλι (Canis aureus) σε ανθρωπογενή αγρολίβαδα στη νότια Ελλάδα Γιαννάτος, Γ. 2004 75
Study of the ichthyoplankton of the Pagasiticos and Thermaicos gulfs with special emphasis on sardine (Sardina pilchardus (Walbaum 1972)). [in Greek] Economou, A. 1977
Προσδιορισμός της περιόδου αναπαραγωγής του Apodemus mystacinus στη Λέσβο Παπαμιχαήλ, Γ., Ακριώτης, Τ. 2004 45
Γεωγραφική κατανομή, βιολογία και οικολογία του βατράχου Rana graeca Boulenger, στην Ελλάδα. Ασημακόπουλος, Β. 1992 165
Οι σαύρες της Ελλάδας: Σαύρες ντόπιες και σαύρες επισκέπτριες Καλιοντζοπούλου, Κ. 2008 12-15
O Boettger αναφέρει για την Preveza τα εξής: Boettger
Observations ornithologiques (resumées) de grands rapaces en Crète. Joncour, G., Terrasse, M. 1988 1pp.
Ανάλυση ιχθυοπλαγκτού σε δείγματα μεσοπελαγικής τράτας τύπου Issacs-Kidd, στο Βόρειο Αιγαίο Καλλιανιώτης, Α., Βιδωρής, Π., Καλλιανιώτη, Φ., Πανώρα, Δ. 2003 39-42.
Megafaunal and macrofaunal composition of the fine surface sands biocenosis in North Aegean Sea (coast of Xanthi). Kourelea, E., Vafidis, D., Trontsios, G., Chintiroglou, C. 2002 78-79.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερπετοπανίδας της Ελλάδας, κίνδυνοι που την απειλούν και μέτρα προστασίας. Λυκάκης, Ι. 1979 203-210.
Towards a revision of the East Atlantic species of the genus Ebalia Leach (Crustacea, Brachyura, Leucosiidae. Preliminary results Dounas, C., Karakassis, I., Fransen, H. J. M. 1992 48
Shell polymorphism and spermathecal morphology in populations of the land snail Cepaea vindobonensis from north Greece Katti, K., Staikou, A. 2006 148
Neue balkanische Decticini (Orth. Tettigon.). Ramme, W. 1928 302-304
II. Collezione Emitterologica di Massimiliano Spinola. Casale, A. 1981 1-120.
Η ερμηνεία των εξελικτικών διαδικασιών στο γένος Albinaria Vest. (Pulmonata, Clausiliidae). Γκιώκας, Σ. 1994 7.20-7.22
Οικολογία και Βιογεωγραφία των εδαφικών κολεοπτέρων στο νότιο Αιγαίο. Τριχάς, Α. 1996 525
The geographical boundary of the eastern and western hydradephagan fauna in Yugoslavia (Coleoptera). Franciscolo, M. E. 1983 257-259.
Beiträge zur Kenntnis der Hemipterenfauna Mazedoniens. Schumacher, F. 1918 82-96
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ DNA ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑΣ (H. gammarus) [PRELIMINARY RESULTS OF THE mtDNA ANALYSIS ON POPULATIONS OF THE EUROPEAN LOBSTER (H. gammarus)] Κατσαρές, Β., Τριανταφυλλίδης, Α., Αποστολίδης, Α.Π., Κουβάτση, Α., Τριανταφυλλίδης, Κ. 1999 123-124
Εκτίμηση της σχετικής γονιμότητας μιας ωοτοκίας στη μαρίδα Spicara smaris - Ένδειξη μη προκαθορισμένης γονιμότητας. Κουλμπαλόγλου, Δ.-Σ., Πέτζα, Δ., Κάρλου-Ρήγα, Κ. 2005 112-115
Die Insel Leros. Bürchner, L. 1898 48 pp.
Monk seals in antiquity: The Mediterranean monk seal (Monachus monachus) in ancient history and literature Johnson, W., Lavigne, D. M. 1999
Η ορνιθοπανίδα στη λίμνη Καστοριάς Καζαντζίδης, Σ., Τόσκος, Χ. 2005 93-98
Decapod crustaceans: an account on species occurrence and exploitation in Hellenic waters Thessalou-Legaki, M. 2007 85-92
Vögel aus Schleiereulen Gewöllen von der Insel Kos. Appelt, M. 1979 122.
Σχέσεις μήκους-βάρους 17 ειδών ψαριών των εσωτερικών νερών της Ελλάδας Τάχος, Β., Χαλκιά, Β., Μπόμπορη, Δ. 2006 198
Environmental parameters and ground beetle (Coleoptera: Carabidae) diversity on Mt. Taygetos (Peloponnese, Greece). Anastasiou, I., Papadopoulou, A., Legakis, A. 2002 p. 184.
Μελέτη νήσου Γαύδου. Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.,. 1989
Vila I Arbones, Carles 199
Population Biology of the Mediterranean Monk Seal in Greece Arapis, T., Beudels, R., Durant, S., Harwood, J., Hiby, A. R., Jeffery, J. S., Panou, A., Parkes, R., Ries, E., Sutherland, J., Thomson, D., Verriopoulos, G. 1987 72
Mesozooplankton community structure in the northeastern Aegean sea, in relation to Black sea water circulation Isari, S., Ramfos, A., Somarakis, S., Koutsikopoulos, C., Frangopoulou, N. 2006 46
Waders in the Gulf of Arta, NW Greece, in April 1982 Englemoer, M., Bloksma, J. 1982 115-120
Uncertain records of greek fauna. Legakis, A. 2001
Differences of the biological cycles of some species of superfamily Acridoidea between northern and southern Crete. Kollaros, D., Legakis, A. 1996 35
The scorpions (Arachnida: Scorpiones) of the eastern Mediterranean area: Current problems in taxonomy and biogeography Braunwalder, M.E., Fet, V. 1999 25-26
The water quality upstream and downstream of the Lithotopos dam (Strymon river) Patsia, A., Lazaridou, M. 2006 195
Ανάλυση περιοχών μιτοχονδριακού DNA με τη μέθοδο RFLP για την αποτίμηση της γενετικής ποικιλομορφίας στους πληθυσμούς του απειλούμενου ψαριού Ladigesocypris ghigii Μαμούρης, Ζ., Στουμπούδη, Μ.Θ., Σταμάτης, Κ., Μούτου, Κ., Μπαρμπιέρι, Ρ. 2003 169