Βιβλιογραφία

Title Authors Year Volumesort descending Pages More
Προσδιορισμός της περιόδου αναπαραγωγής του Apodemus mystacinus στη Λέσβο Παπαμιχαήλ, Γ., Ακριώτης, Τ. 2004 45
Effects of hydrological cycle disturbance on the biodiversity of soil arthropod communities Tsiafouli, M.A., Kallimanis, A.S., Katana, E.P., Stamou, G.P., Sgardelis, S.P. 1999 147
The water quality upstream and downstream of the Lithotopos dam (Strymon river) Patsia, A., Lazaridou, M. 2006 195
Ανάλυση περιοχών μιτοχονδριακού DNA με τη μέθοδο RFLP για την αποτίμηση της γενετικής ποικιλομορφίας στους πληθυσμούς του απειλούμενου ψαριού Ladigesocypris ghigii Μαμούρης, Ζ., Στουμπούδη, Μ.Θ., Σταμάτης, Κ., Μούτου, Κ., Μπαρμπιέρι, Ρ. 2003 169
The contribution of decapod crustaceans to the hyperbenthic fauna of the deep Mediterranean Sea Plaitis, W., Sarda, F., Tselepides, A. 2002 82
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΤΡΩΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Acomys minous (BATE, 1906), (MURIDAE: RODENTIA). Παράβας, Β., Πουλακάκης, Ν., Βαλάκος, Ε.Δ., Λυμπεράκης, Π. 2001 148
Η χρήση του γονιδίου 16S rRNA στη μελέτη φυσικών πληθυσμών του γένους Brachionus: Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Παπακώστας, Σ., Τριανταφυλλίδης, Α., Μιχαλούδη, Ε., Σίνης, Α., Αμπατζόπουλος, Θ.Ι. 2005 331-334
Παρακολούθηση αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας στη Λιμνοθάλασσα Δράνα Κουτράκης, Ε., Συλαίος, Γ. 2005 6-8
Αι αράχναι της Αττικής. Χατζησαράντος, Χ. 1940 130
Συστηματική Ζωογεωγραφική και Οικολογική Μελέτη των Δημοσπόγγων της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου Βουλτσιάδου-Κούκουρα, Ε. 1986 493
The medical Entomology of Salonica. Balfour, A. 1916 25pp
Μελέτη νήσου Γαύδου. Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.,. 1989
Η λίμνη του Κουρνά. Νομός Χανίων, Επαρχία Αποκορώνου, Κρήτη. Καϊναδάς, Η., Βαλλιάνος, Χ., Θεοδωράκη, Μ., Κουμπλή, Λ., Μουρτζάς, Ν., Βασιλόπουλος, Π. 1984-1985 65
Διακυμάνσεις του δείκτη εποχιακής αφθονίας στην περιοχή του Σαρωνικού Κάρλου-Ρήγα, Κ., Βραντζάς, Ν. 2001 σελ.105-108
Breeding success of the African chameleon of Pylos and applied conservation measures Teneketzis, K., Kalouli, M., Sampatakaki, A., Bonetti, A., Trapp, B., Cheiras, G. 2006 88
Εκτίμηση της κατάστασης του οικοσυστήματος, με έμφαση στις βενθικές βιοκοινωνίες, σε ημίκλειστο κόλπο υπό την επίδραση ποτάμιων εισροών (Μαλιακός κόλπος, Αιγαίο πέλαγος). Ακουμιανάκη, Ι., Παπασπύρου, Σ., Νικολαίδου, Α. 2003 262
A ‘wave of advance’ in Greek clausiliid snails. Gittenberger, E. 2002 44
Waders in the Gulf of Arta, NW Greece, in April 1982 Englemoer, M., Bloksma, J. 1982 115-120
Geographical and altitudinal variation of Carabus banoni Dejean, 1829 (Coleoptera: Carabidae) on the Cretan area, using morphometric data. Stathi, I., Markakis, G., Trichas, A. 1996 64-65
Οι σαύρες της Ελλάδας: Σαύρες ντόπιες και σαύρες επισκέπτριες Καλιοντζοπούλου, Κ. 2008 12-15
O Boettger αναφέρει για την Preveza τα εξής: Boettger
Οικολογία και Βιογεωγραφία των εδαφικών κολεοπτέρων στο νότιο Αιγαίο. Τριχάς, Α. 1996 525
Η ορνιθοπανίδα στη λίμνη Καστοριάς Καζαντζίδης, Σ., Τόσκος, Χ. 2005 93-98
Die Insel Leros. Bürchner, L. 1898 48 pp.
Biogenetic reserve assessment for Vipera lebetina schweizeri and Podarcis milensis milensis in the western Cyclades. Stubbs, D. 1985 61 pp.
Relationships between fish, sea urchins and macroalgae: The structure of shallow rocky sublittoral communities in the Cyclades, Eastern Mediterranean Giakoumi, S., Cebrian, E., Kokkoris, G. D., Ballesteros, E., Sala, E. 2011
Χειμωνιάτικη επίσκεψη στο φαράγγι της Σαμαριάς. (Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων) Κατσαδωράκης, Γ., Κολλάρος, Δ., Παραγκαμιάν, Κ., Πετρίδης, Γ. 1986 6 σελ.
Γεωγραφική κατανομή, βιολογία και οικολογία του βατράχου Rana graeca Boulenger, στην Ελλάδα. Ασημακόπουλος, Β. 1992 165
The geographical boundary of the eastern and western hydradephagan fauna in Yugoslavia (Coleoptera). Franciscolo, M. E. 1983 257-259.
Beiträge zur Kenntnis der Hemipterenfauna Mazedoniens. Schumacher, F. 1918 82-96
Versuch einer phylogenetischen Wertung der Merkmale der Formicini (Hymenoptera, Formicidae). Revision der Formica-exsecta-Gruppe und Liste der Formiciden Europas. Agosti, D. 1989 272
Archäozoologische Studien an Tierresten aus Alt-Messene/Ithome (SW-Peloponnes, Griechenland)- Grabungen 1992 bis 1996- Nobis, G. 2000 1-23
Βιβλιογραφική ανασκόπηση των αραχνών της Κρήτης και νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Χατζάκη, Μ. 1996 92
The scorpions (Arachnida: Scorpiones) of the eastern Mediterranean area: Current problems in taxonomy and biogeography Braunwalder, M.E., Fet, V. 1999 25-26
Pattern and process in Balkan mammal diversity Krystufek, B. 2006 4
Διερεύνηση της χωροδιάταξης των πληθυσμών του Anemonia viridis (Forskal, 1775) στη Χαλκιδική (Β. Αιγαίο) Μαργαρίτης, Μ., Γλαρόπουλος, Α., Αντωνιάδου, Χ., Χιντήρογλου, Χ. 2006 245-246
Μελέτη δώδεκα μορφολογικών χαρακτηριστικών πληθυσμών της Θράκης και των Επτανήσων της μέλισσας Apis mellifera Πορίχη, Α.-Ε., Χαριζάνης, Π. 2002 243-244
Decline of bird species diversity in Mikro Papigo (Vikos-Aoos National Park) due to abandonment of traditional land uses Tsiakiris, R., Stara, K. 2002 157
Monk seals in antiquity: The Mediterranean monk seal (Monachus monachus) in ancient history and literature Johnson, W., Lavigne, D. M. 1999
Η χρήση βιοτόπου από το τσακάλι (Canis aureus) σε ανθρωπογενή αγρολίβαδα στη νότια Ελλάδα Γιαννάτος, Γ. 2004 75
Observations ornithologiques (resumées) de grands rapaces en Crète. Joncour, G., Terrasse, M. 1988 1pp.
Zoogeographical and phylogenetic study of the lizards of the family Lacertidae in the Ionian islands. Chondropoulos, B., Lykakis, J. 1980
Vila I Arbones, Carles 199
Population Biology of the Mediterranean Monk Seal in Greece Arapis, T., Beudels, R., Durant, S., Harwood, J., Hiby, A. R., Jeffery, J. S., Panou, A., Parkes, R., Ries, E., Sutherland, J., Thomson, D., Verriopoulos, G. 1987 72
Βενθική βιονομία του Βορείου Αιγαίου ΧΙΙ. Η κοινότητα του σπόγγου Ircinia fasciculata (Pallas). Κούκουρας, Θ., Γώγου, Α., Ντούνας, Κ. 1982 32-37.
Θανατηφόρες και υποθανάτιες δόσεις χαλκού και εξασθενούς χρωμίου στο είδος Carcinus mediterraneus. Κάρλου, Κ. 1980
Η ελληνική φύση μέσα στους αιώνες. Σφήκας, Γ. 1985 112
Shell polymorphism and spermathecal morphology in populations of the land snail Cepaea vindobonensis from north Greece Katti, K., Staikou, A. 2006 148
Ανάλυση ιχθυοπλαγκτού σε δείγματα μεσοπελαγικής τράτας τύπου Issacs-Kidd, στο Βόρειο Αιγαίο Καλλιανιώτης, Α., Βιδωρής, Π., Καλλιανιώτη, Φ., Πανώρα, Δ. 2003 39-42.
Megafaunal and macrofaunal composition of the fine surface sands biocenosis in North Aegean Sea (coast of Xanthi). Kourelea, E., Vafidis, D., Trontsios, G., Chintiroglou, C. 2002 78-79.