Βιβλιογραφία

Title Authors Year Volumesort descending Pages More
Σχέσεις μήκους-βάρους 17 ειδών ψαριών των εσωτερικών νερών της Ελλάδας Τάχος, Β., Χαλκιά, Β., Μπόμπορη, Δ. 2006 198
Environmental parameters and ground beetle (Coleoptera: Carabidae) diversity on Mt. Taygetos (Peloponnese, Greece). Anastasiou, I., Papadopoulou, A., Legakis, A. 2002 p. 184.
Θανατηφόρες και υποθανάτιες δόσεις χαλκού και εξασθενούς χρωμίου στο είδος Carcinus mediterraneus. Κάρλου, Κ. 1980
On the Biology of Metensiella luschani (Steindachner, 1891): A Review Polymeni, R. M. 1992
Observations ornithologiques (resumées) de grands rapaces en Crète. Joncour, G., Terrasse, M. 1988 1pp.
Zoogeographical and phylogenetic study of the lizards of the family Lacertidae in the Ionian islands. Chondropoulos, B., Lykakis, J. 1980
Χειμωνιάτικη επίσκεψη στο φαράγγι της Σαμαριάς. (Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων) Κατσαδωράκης, Γ., Κολλάρος, Δ., Παραγκαμιάν, Κ., Πετρίδης, Γ. 1986 6 σελ.
Geographical and altitudinal variation of Carabus banoni Dejean, 1829 (Coleoptera: Carabidae) on the Cretan area, using morphometric data. Stathi, I., Markakis, G., Trichas, A. 1996 64-65
Οι σαύρες της Ελλάδας: Σαύρες ντόπιες και σαύρες επισκέπτριες Καλιοντζοπούλου, Κ. 2008 12-15
O Boettger αναφέρει για την Preveza τα εξής: Boettger
Αι αράχναι της Αττικής. Χατζησαράντος, Χ. 1940 130
Προσδιορισμός της περιόδου αναπαραγωγής του Apodemus mystacinus στη Λέσβο Παπαμιχαήλ, Γ., Ακριώτης, Τ. 2004 45
Mesozooplankton community structure in the northeastern Aegean sea, in relation to Black sea water circulation Isari, S., Ramfos, A., Somarakis, S., Koutsikopoulos, C., Frangopoulou, N. 2006 46
The water quality upstream and downstream of the Lithotopos dam (Strymon river) Patsia, A., Lazaridou, M. 2006 195
Ανάλυση περιοχών μιτοχονδριακού DNA με τη μέθοδο RFLP για την αποτίμηση της γενετικής ποικιλομορφίας στους πληθυσμούς του απειλούμενου ψαριού Ladigesocypris ghigii Μαμούρης, Ζ., Στουμπούδη, Μ.Θ., Σταμάτης, Κ., Μούτου, Κ., Μπαρμπιέρι, Ρ. 2003 169
The contribution of decapod crustaceans to the hyperbenthic fauna of the deep Mediterranean Sea Plaitis, W., Sarda, F., Tselepides, A. 2002 82
Seasonal distribution of P-M and Hobo hybrid dysgenesis determinants in a Greek natural population. Zabalou, S., Yannopoulos, G., Alahiotis, S. 1988 21-24.
Συστηματική Ζωογεωγραφική και Οικολογική Μελέτη των Δημοσπόγγων της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου Βουλτσιάδου-Κούκουρα, Ε. 1986 493
Die Insel Leros. Bürchner, L. 1898 48 pp.
Βενθική βιονομία του Βορείου Αιγαίου ΧΙΙ. Η κοινότητα του σπόγγου Ircinia fasciculata (Pallas). Κούκουρας, Θ., Γώγου, Α., Ντούνας, Κ. 1982 32-37.
Η ελληνική φύση μέσα στους αιώνες. Σφήκας, Γ. 1985 112
Towards a revision of the East Atlantic species of the genus Ebalia Leach (Crustacea, Brachyura, Leucosiidae. Preliminary results Dounas, C., Karakassis, I., Fransen, H. J. M. 1992 48
Vögel aus Schleiereulen Gewöllen von der Insel Kos. Appelt, M. 1979 122.
Η χρήση βιοτόπου από το τσακάλι (Canis aureus) σε ανθρωπογενή αγρολίβαδα στη νότια Ελλάδα Γιαννάτος, Γ. 2004 75
Εκτίμηση της κατάστασης του οικοσυστήματος, με έμφαση στις βενθικές βιοκοινωνίες, σε ημίκλειστο κόλπο υπό την επίδραση ποτάμιων εισροών (Μαλιακός κόλπος, Αιγαίο πέλαγος). Ακουμιανάκη, Ι., Παπασπύρου, Σ., Νικολαίδου, Α. 2003 262
A ‘wave of advance’ in Greek clausiliid snails. Gittenberger, E. 2002 44
Η ορνιθοπανίδα στη λίμνη Καστοριάς Καζαντζίδης, Σ., Τόσκος, Χ. 2005 93-98
Effects of hydrological cycle disturbance on the biodiversity of soil arthropod communities Tsiafouli, M.A., Kallimanis, A.S., Katana, E.P., Stamou, G.P., Sgardelis, S.P. 1999 147
The medical Entomology of Salonica. Balfour, A. 1916 25pp
Γεωγραφική κατανομή, βιολογία και οικολογία του βατράχου Rana graeca Boulenger, στην Ελλάδα. Ασημακόπουλος, Β. 1992 165
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερπετοπανίδας της Ελλάδας, κίνδυνοι που την απειλούν και μέτρα προστασίας. Λυκάκης, Ι. 1979 203-210.
Η λίμνη του Κουρνά. Νομός Χανίων, Επαρχία Αποκορώνου, Κρήτη. Καϊναδάς, Η., Βαλλιάνος, Χ., Θεοδωράκη, Μ., Κουμπλή, Λ., Μουρτζάς, Ν., Βασιλόπουλος, Π. 1984-1985 65
II. Collezione Emitterologica di Massimiliano Spinola. Casale, A. 1981 1-120.
Η ερμηνεία των εξελικτικών διαδικασιών στο γένος Albinaria Vest. (Pulmonata, Clausiliidae). Γκιώκας, Σ. 1994 7.20-7.22
Aegean Monk seal campaign. Greenpeace, . 1979
Relationships between fish, sea urchins and macroalgae: The structure of shallow rocky sublittoral communities in the Cyclades, Eastern Mediterranean Giakoumi, S., Cebrian, E., Kokkoris, G. D., Ballesteros, E., Sala, E. 2011
Study of the ichthyoplankton of the Pagasiticos and Thermaicos gulfs with special emphasis on sardine (Sardina pilchardus (Walbaum 1972)). [in Greek] Economou, A. 1977
Εκτίμηση της σχετικής γονιμότητας μιας ωοτοκίας στη μαρίδα Spicara smaris - Ένδειξη μη προκαθορισμένης γονιμότητας. Κουλμπαλόγλου, Δ.-Σ., Πέτζα, Δ., Κάρλου-Ρήγα, Κ. 2005 112-115
Waders in the Gulf of Arta, NW Greece, in April 1982 Englemoer, M., Bloksma, J. 1982 115-120
Archäozoologische Studien an Tierresten aus Alt-Messene/Ithome (SW-Peloponnes, Griechenland)- Grabungen 1992 bis 1996- Nobis, G. 2000 1-23
Βιβλιογραφική ανασκόπηση των αραχνών της Κρήτης και νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Χατζάκη, Μ. 1996 92
The scorpions (Arachnida: Scorpiones) of the eastern Mediterranean area: Current problems in taxonomy and biogeography Braunwalder, M.E., Fet, V. 1999 25-26
Διακυμάνσεις του δείκτη εποχιακής αφθονίας στην περιοχή του Σαρωνικού Κάρλου-Ρήγα, Κ., Βραντζάς, Ν. 2001 σελ.105-108
Breeding success of the African chameleon of Pylos and applied conservation measures Teneketzis, K., Kalouli, M., Sampatakaki, A., Bonetti, A., Trapp, B., Cheiras, G. 2006 88
Διερεύνηση της χωροδιάταξης των πληθυσμών του Anemonia viridis (Forskal, 1775) στη Χαλκιδική (Β. Αιγαίο) Μαργαρίτης, Μ., Γλαρόπουλος, Α., Αντωνιάδου, Χ., Χιντήρογλου, Χ. 2006 245-246
Μελέτη δώδεκα μορφολογικών χαρακτηριστικών πληθυσμών της Θράκης και των Επτανήσων της μέλισσας Apis mellifera Πορίχη, Α.-Ε., Χαριζάνης, Π. 2002 243-244
Decline of bird species diversity in Mikro Papigo (Vikos-Aoos National Park) due to abandonment of traditional land uses Tsiakiris, R., Stara, K. 2002 157
Monk seals in antiquity: The Mediterranean monk seal (Monachus monachus) in ancient history and literature Johnson, W., Lavigne, D. M. 1999
The geographical boundary of the eastern and western hydradephagan fauna in Yugoslavia (Coleoptera). Franciscolo, M. E. 1983 257-259.
Μελέτη νήσου Γαύδου. Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.,. 1989